Wijkaanpak met WijKompleet

Voor het ‘aardgasvrij-ready’ maken van tweeduizend huurwoningen in Groenoord ondertekende Woonplus een samenwerkingsovereenkomst met het consortium ‘WijKompleet’.

Woonplus zette een uitvraag onder marktpartijen uit: het aardgasvrij-ready maken van haar tweeduizend huurwoningen en ook de VvE’s en particuliere eigenaren in de aanpak meenemen. Onderdeel van deze opdracht is een rol in de wijkaanpak, het benutten van ‘koppelkansen’, communicatie en bewonersparticipatie. Het consortium WijKompleet heeft deze verschillende expertises in huis. Dit consortium bestaat uit Hemubo, De WarmteTransitieMakers, Groenoverleven.nu en U-build. WijKompleet gaat na de zomer aan de slag met de eerste bewonersgesprekken.