Partners

Als woningcorporatie kunnen we onze ambities alleen waarmaken als we nauw samenwerken met andere partijen. Op deze pagina geven we u graag een overzicht van onze belangrijkste partners. 

Bewonersbelangen
Met onze huurders en andere inwoners van Schiedam gaan we regelmatig in gesprek over wensen en verwachtingen. Dit doen we onder andere met de HOW en ons Adviesforum. Ook nemen we actief deel aan wijkoverleggen en VvE-vergaderingen.

Zorg en begeleiding
Voor onze meest kwetsbare huurders werken we nauw samen met de gemeentelijke WijkondersteuningsTeams, Stroomopwaarts, Rogplus, Frankelandgroep, Zonnehuisgroep Vlaardingen, Argos Zorggroep, DSW, Vluchtelingenwerk, Dock, Seniorenwelzijn, Pameijer, Elckerlyc en Enver.

Stadsontwikkeling
We staan in Schiedam voor een grote ontwikkelopgave. Dankzij onze lidmaatschappen van De Vernieuwde Stad, Platform 31 en het Urban Land Institute houden we onze kennis over stadsontwikkeling up to date. 

Energietransitie
Voor het aardgasvrij maken van onze woningen zetten wij primair in op het warmtenet. Hiervoor werken wij samen met Eneco.

Overige partners
Verder zijn wij aangesloten bij Aedes, Maaskoepel en SUWR en werken we op alle gebieden intensief samen met de Gemeente Schiedam. Ook zijn we aangesloten bij de Geschillenadviescommissie. Hier kunnen huurders terecht met klachten die uitgroeien tot een geschil.
Tot slot dragen we met veel liefde bij aan de ontwikkeling van Schiedamse jongeren. Samen met JINC en de betrokken scholen geven we invulling aan bliksemstages, sollicitatietrainingen en taaltrips.