Over Woonplus

Woonplus is er voor mensen die zich moeilijk kunnen redden op de woningmarkt. Als woningcorporatie is het onze taak om ervoor te zorgen dat zij in Schiedam voldoende betaalbare en passende woningen kunnen vinden. Daarbij is het belangrijk dat deze woningen ook liggen in leefbare, diverse en duurzame wijken. Alleen dan zijn we in staat bij te dragen aan een goede basis in hun leven.

Strategie en beleid

We hebben forse ambities. Qua aantallen én (energie) kwaliteit van onze woningen willen we over een aantal jaren op het landelijk gemiddelde zitten. Maar op dit moment heeft een derde van onze voorraad geen toekomstwaarde. Hoe gaan we dit aanpakken?

Lees meer

 

Mensen en organisatie

Bij Woonplus werken circa 120 mensen. Dagelijks zetten wij ons vol overgave in voor onze huurders en andere Schiedammers. Dit doen we in een wendbare organisatie die zoveel mogelijk gebiedsgericht opereert. Hoe ziet onze organisatie eruit?

Lees meer

 

Toezicht en verantwoording

Woonplus Schiedam heeft een Raad van Commissarissen (RvC). Elk jaar brengen zij verslag uit. Dit verslag maakt onderdeel uit van het totale jaarverslag van Woonplus. Naast dit jaarverslag verschijnt er elke vier jaar ook een uitgebreid visitatierapport.

Lees meer