Ontwikkeling Parkweg-Midden van start

De wijk Nieuwland ondergaat de komende jaren een metamorfose. Zo maken acht verouderde flats in de omgeving van de Parkweg plaats voor gewilde eengezinswoningen en appartementen. Gemeente Schiedam en Woonplus hebben aannemer Van Wijnen West gekozen om het project van begin tot eind uit te voeren.

Achter de schermen trekken gemeente Schiedam en Woonplus al sinds 2017 intensief samen op om dit grote project voor te bereiden. Een eerste belangrijke stap is te zorgen dat alle huurders van de acht flats een nieuwe woning vinden. Dat uitverhuisproces gebeurt zorgvuldig en met goede begeleiding van Woonplus.

 

In Schiedam gebleven
Corrie van den Berg, projectleider Woonplus legt uit hoe dat werkt. “Bij een huisbezoek geven bewoners hun woonwensen aan. Verhuizen is niet niks, dus we vinden het belangrijk om zoveel mogelijk rekening te houden met hun wensen. Huurders hebben achttien maanden om met hun urgentie een gelijkwaardige woning te vinden, eventueel met onze hulp. Dat lukt over het algemeen goed. Veel bewoners blijven in Schiedam en kunnen zelfs wooncarrière maken, bijvoorbeeld naar een flatwoning met lift. Uiteraard krijgen ze een verhuiskostenvergoeding. De uitverhuizing van bewoners in fase A is bijna afgerond.”

 

Sloop en bouwrijp maken
Op 1 april draagt Woonplus de flats van deze eerste fase over aan de gemeente, op 1 juli volgt fase B. Van Wijnen gaat dan aan de slag met de sloop en het bouwrijp maken van de grond. Projectleiders Hans van Sasse van IJsselt en Eelco van Diesen van gemeente Schiedam vertellen wat dat inhoudt:
“Slopen moet op een duurzame en veilige manier gebeuren, dus dat kost enige tijd. Na de sloop voert Van Wijnen een laatste onderzoek uit of de ondergrond stevig genoeg is. Als dat het geval is maakt de aannemer de ondergrond vrij van obstakels, zodat bestaande riolering en kabels en leidingen aangepast kunnen worden. In 2021 start de bouw. De eerste woningen zijn in 2022 klaar, de laatste in 2024.”

 

Kwaliteitsimpuls Nieuwland
Die nieuwe woningen zijn bijzonder energiezuinig en van goede kwaliteit, lichten Van Sasse van IJsselt en Van Diesen toe: “Van Wijnen heeft een evenwichtig plan gemaakt met mooie woningen voor gezinnen en een- en tweepersoonshuishoudens. Dat past bij ons woonbeleid. De gemeente, Woonplus en de klankbordgroep van bewoners kozen unaniem voor dit plan. Wij kijken ernaar uit om dit project samen met Woonplus te realiseren.”
Ook Daniëlle Jutte van Woonplus is enthousiast: “Dit project is belangrijk voor Nieuwland. De wijk is toe aan deze kwaliteitsimpuls. Dit wordt een buurt waar bewoners prettig wonen en wooncarrière kunnen maken.”