Start metamorfose 'In de Buurttuin'

De metamorfose van het gebied rond de Parkweg in Nieuwland is echt begonnen. De sloop van de eerste flats is in volle gang. Op de plek van de acht verouderde portiekflats tussen de M.C.M. de Grootstraat en de Van Heuven Goedhartstraat, komt een groene, duurzame en grotendeels autovrije woonwijk: ‘In de Buurttuin’.

 Het nieuwbouwproject is een belangrijk onderdeel van de wijkvernieuwing, een gezamenlijke ambitie van gemeente Schiedam en Woonplus. Hiermee willen zij een kwaliteitsimpuls aan de wijk geven. De gemeente vindt het belangrijk dat de wijk gemengder wordt met verschillende typen woningen, huur en koop. Woonplus wil dat de huurders in een prettige, groene omgeving wonen, waar ze kunnen doorstromen. Door eengezinswoningen en levensloopbestendige appartementen te bouwen ontstaat een mix van bewoners, wat de wijk sterker maakt. Bovendien draagt dit project bij aan de doelen voor de toekomst; een stad met een vernieuwde sociale woningvoorraad en aardgasvrije wijken.

De bouw
Bouwbedrijf Van Wijnen West sloopt de bestaande flats, maakt de grond bouwrijp en bouwt in totaal 238 nieuwe woningen. Daarvan zijn er 145 bestemd voor de sociale huur, 71 eengezinswoningen en 74 appartementen. De andere woningen worden koopwoningen of woningen in de vrije-huursector. De bouw vindt plaats in vier fases. Volgens de planning start in 2021 de bouw en de eerste sociale huurwoningen van Woonplus worden opgeleverd in 2022. In 2024 moeten de laatste woningen van het project klaar zijn.

De architectuur
Voor het ontwerp liet de architect zich inspireren door de architectuur van Nieuwland. De nieuwe buurt sluit daardoor mooi aan bij de bestaande gebouwen in de omgeving. Kenmerkende elementen uit de architectuur van de wederopbouwperiode zijn terug te vinden in de nieuwe huizen en appartementengebouwen. Verschillende kleuren stenen en bijzonder metselwerk zorgen voor afwisseling, waardoor de huizen een eigen karakter krijgen.

Buurttuinen
Van Wijnen richt ook het openbaar gebied opnieuw in. Aan dit onderdeel dankt het nieuwbouwproject zijn naam. In de nieuwe buurt moeten verschillende plekken komen, die samen met de buurtbewoners worden vormgegeven. Deze buurttuinen moeten passen bij de behoeften van de bewoners in de buurt. Dat kan van alles zijn: een speelplek voor kinderen, een ontmoetingsplek, een jeu de boulesbaan of bijvoorbeeld een moestuin voor mensen met groene vingers. Wilt u hierover meedenken? Op meedoenindebuurttuin.nl vindt u daarover meer informatie en kunt u zich inschrijven.

Groener
De nieuwe buurt wordt een stuk groener. We behouden bestaande bomen en planten nieuwe aan. Er komen autovrije, groene gebieden. Er komen ‘parkeerhoven’, zodat auto’s uit het zicht staan en waar auto’s wel mogen komen geldt een maximum van 30 km/uur. Zo blijft de buurt rustig en veilig voor spelende kinderen en krijgt het groen de hoofdrol.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het project, het woningaanbod of de planning? Kijk op indebuurttuin.nl voor meer informatie.