‘Groei als kans voor de stad’

Op 10 oktober was de Nieuwbouwdag Schiedam, die zo’n 1200 bezoekers trok. Daarmee konden de organisatoren erg tevreden zijn, want vanwege ‘coronatijd’ moesten zij kiezen voor een andere opzet van de Nieuwbouwdag. De bezoekers ontvingen een wandel- en fietsbrochure met de nieuwbouwlocaties. Dat zijn er veel, want Schiedam heeft ambitieuze plannen voor de nabije toekomst.

Tot 2030 worden in Schiedam zo’n 7.000 nieuwe woningen gebouwd. Dit staat in de Woonvisie ‘Groei als kans voor de stad’, die de gemeente in september uitbracht. “De groei die Schiedam gaat doormaken, biedt enorme kansen om de kwaliteit van de stad gericht te verbeteren”, zegt Fahid Minhas, wethouder Bouwen en Wonen. “Schiedam is nu al een karaktervolle en historische stad met prachtige plekken en veel afwisseling. Veel Schiedammers zijn verliefd op de charme van het dorps en kleinschalig wonen, maar zijn ook blij met de grootstedelijke voorzieningen direct in de buurt.”

 

Balans

“We zien volop kansen om alle kwaliteiten verder te versterken. We willen Schiedammers de kans bieden om een wooncarrière op te bouwen in de wijk van hun keuze. De komende jaren gaan we werken aan een nog betere kwaliteit en een betere balans in wijken en buurten. We willen het woningaanbod ook kwalitatief versterken, waarbij we nadrukkelijk inzetten op het verbeteren en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.”

Evenwichtige wijken

De ambities van Woonplus sluiten goed aan bij die van de gemeente. Directeur-bestuurder Emile Klep zegt hierover: “Net als de gemeente willen wij als corporatie gezonde en evenwichtige wijken en buurten realiseren, waar het voor alle Schiedammers plezierig wonen is. Het is aan ons om een passend aanbod aan betaalbare huurwoningen beschikbaar te hebben. Daar ligt voor de komende jaren een duidelijke opgave.”

 

Senioren

“Er is bij specifieke doelgroepen een groeiende vraag naar andere soorten woningen. Zo zien we een grote behoefte aan goede seniorenwoningen met voldoende zorgaanbod in de buurt. Voor gezinnen willen we het aanbod aan ruimere woningen verbeteren, net als voor de wat hogere inkomens. Die zien we nu nog vaak nog wegtrekken naar omliggende gemeenten. Juist ook die doorstromers willen we behouden voor de stad.”

 

Verspreiden

“Dit alles betekent ook dat we ons bezit aan sociale huurwoningen beter willen verspreiden over de stad. Een gevarieerd aanbod, zodat een wijk voor diverse inkomensgroepen een aantrekkelijke woonomgeving oplevert. Wij gaan door met het verbeteren van ons bezit door onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Om onze woningen ook voor de toekomst beschikbaar te houden, investeren we in kwaliteit en duurzaamheid.”

 

Woonplus projecten

Het project ‘Nieuwe Wetenschappers’ in Schiedam Oost is bijna klaar. Aan het eind van dit jaar worden de laatste 15 eengezinswoningen opgeleverd en deze maand werd het laatste ‘vernieuwbouw-appartement’ aan de Lorentzlaan verhuurd. In Nieuwland is de sloop van het omvangrijke nieuwbouwproject ‘In de Buurttuin’ rond de Parkweg in volle gang en wordt de renovatie van de Wiltonflats voorbereid. Verder werden dit jaar de zeer energiezuinige eengezinswoningen aan het Fabriplein en in nieuwbouwwijk Park Harga opgeleverd. Op onze projecten-pagina vindt u meer informatie over deze projecten.

 

Meer informatie

Op nieuwbouwdagschiedam.nl staan zes films met impressies van de nieuwbouw en u vindt hier meer informatie over de nieuwbouwplannen. De brochure kunt u in de komende weken nog afhalen bij het ‘i-Punt’ in de Waag aan de Lange Kerkstraat 29. Kijk op de website voor de openingstijden.

 

Lees meer artikelen in Woonplus Nieuws