Sociaal Statuut Uitverhuizen 2024-2028 ondertekend

Moet u verplicht verhuizen in verband met vernieuwbouw of sloop? Dan is het belangrijk dat u weet wat uw rechten zijn. Daarom leggen we deze duidelijk uit in een Sociaal Plan. Ook uw plichten staan erin, net als die van ons. De komende jaren baseren we elk Sociaal Plan op het Sociaal Statuut Uitverhuizen 2024-2028. Onze directeur-bestuurder Emile Klep en Said Ali, voorzitter van de HOW, ondertekenden het statuut op 30 januari.

Sociaal Statuut: de basisafspraken
Het Sociaal Statuut Uitverhuizen 2024-2028 is tot stand gekomen in samenspraak met de Huurdersbelangen Organisatie Woonplus (HOW). In dit statuut staan de basisafspraken die gelden voor alle huurders die verplicht moeten verhuizen wegens sloop of vernieuwbouw. Daarmee waarborgen we dat we iedereen gelijk behandelen. De afspraken in dit statuut vormen de basis voor elk Sociaal Plan.

Sociaal Plan: altijd op maat
Per project stellen we een eigen Sociaal Plan op. Dit is een stuk prettiger leesbaar dan het meer juridische Sociaal Statuut. Dit Sociaal Plan stellen we samen met een bewonersgroep op. Daardoor kunnen we de wensen van buurtbewoners zo goed mogelijk in het plan verwerken. Ook kijken we goed naar de verhuismogelijkheden die er op dat moment zijn. Is er bijvoorbeeld al een eerste (ver)nieuwbouwfase gereed in de buurt? Dan kunnen we mensen die graag in hun eigen buurt blijven daarvoor voorrang geven. Voor Groenoord-Zuid is op 1 februari het eerste Sociaal Plan 'nieuwe stijl' verschenen.