Nieuwe samenwerking voor prestatiegericht gevelonderhoud

Op 16 november 2020 ondertekenden Hoftijzer Vastgoedonderhoud, Smits Vastgoedzorg en Woonplus Schiedam de overeenkomst voor een hernieuwde samenwerking. Woonplus werkt aan een vitale en toekomstbestendige woningportefeuille. Hierbij speelt onderhoud, naast nieuwbouw en renovatie, een belangrijke rol. Woonplus verwacht dat een nauwere samenwerking met twee partners voor het gevelonderhoud leidt tot een efficiënter en effectiever onderhoudsproces.

Foto: Jan Sluijter

Tijdens een online bijeenkomst tekenden Emile Klep (Directeur-bestuurder Woonplus Schiedam), Hans van der Krogt (Algemeen directeur Smits Vastgoedzorg) en Toon Janse (Directeur Hoftijzer Vastgoedonderhoud) de overeenkomst.  - Foto: Jan Sluijter© -

Woonplus Schiedam werkte al een aantal jaar met een vijftal onderhoudsbedrijven samen aan het gevelonderhoud op basis van prestatieafspraken. Bas Bax, Technisch Vastgoed Manager bij Woonplus: “De principes voor het resultaatgericht samenwerken dragen aantoonbaar bij aan kwalitatief goed en betaalbaar onderhoud. We hebben in de afgelopen jaren veel geleerd en dit heeft geleid tot een werkwijze die past bij Woonplus en haar partners. Een belangrijk leerpunt was dat voor een optimale samenwerking het bieden van continuïteit en voorspelbaarheid van groot belang is”.

 


Continuïteit

Voor het bieden van continuïteit is het werken met een klein aantal partners van belang. Daarom koos Woonplus ervoor het aantal partners voor het gevelonderhoud terug te brengen naar twee vaste partners. Jeanine van der Pijl, manager Vastgoed bij Woonplus geeft aan: “Dit was een lastig besluit, maar hiermee kunnen we zorgen voor een intensievere samenwerking, kortere lijnen en minder loketten. Dat is noodzakelijk voor het realiseren van onze ambities en doelstellingen op het gebied van huurderstevredenheid, lagere integrale kosten en tevreden stakeholders.”

 


Selectie

Hoftijzer Vastgoedonderhoud en Smits Vastgoedzorg zijn na een gedegen selectieproces geselecteerd op basis van competenties behorende bij de typering ‘een proactieve menselijke teamspeler’. Een vernieuwend onderdeel van het selectieproces was het spelen van een managementgame waarbij het gedrag en houding van de deelnemende partijen werd geobserveerd.

 


Samenwerking

De ’nieuwe start’ van de samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en ruimte geven aan het vakmanschap van de partners. “We willen meer werken vanuit één team met een gemeenschappelijk doel, in plaats van de traditionele relatie van opdrachtgever en opdrachtnemer”, zegt Emile Klep, Directeur-bestuurder van Woonplus. “We willen een omgeving creëren waarin onze medewerkers en die van onze partners met elkaar meedenken, van elkaar leren en verbeteren. We zijn ervan overtuigd dat dat leidt tot een betere samenwerking en betere resultaten, wat onze huurders bij onderhoudsprojecten gaan merken.” De partijen kijken uit naar een duurzame samenwerking.