Corona en dienstverlening Woonplus

(Update 8 maart) - 

Wij volgen de adviezen van het RIVM om de verspreiding van het coronavirus zoveel te voorkomen. Daarom nemen we de volgende maatregelen. Deze gelden in ieder geval tot 30 maart.

Door de situatie met het coronavirus verloopt onze dienstverlening anders dan normaal.  We beperken ontmoetingen met onze huurders, leveranciers, contactpersonen en collega’s tot de noodzakelijke contactmomenten. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Medewerkers die ziekteverschijnselen vertonen (neusverkoudheid, hoesten en koorts) blijven in ieder geval thuis. We proberen zoveel mogelijk zaken digitaal of via de telefoon op te lossen. Tegelijkertijd doen wij er alles aan om uw vragen zo goed mogelijk op te pakken. We vragen uw begrip voor onze aangepaste manier van werken

Contact
U kunt ons als volgt bereiken:

  • Website: via reparatieverzoek indienen, via 'Mijn Woonplus'  of via ons contactformulier.
  • Telefoon:  telefoonnummer (010) 20 45 100, op werkdagen tussen 8.00 en 11.00 uur (Op elk moment van de dag voor een spoedeisende reparatie)  
  • Bezoek kantoor:  We ontvangen alleen noodzakelijk bezoek, altijd op afspraak. (De deur van de hoofdingang is dicht. Belt u aan en de receptie-medewerker laat u binnen.) Het dragen van een mondkapje is verplicht voor bezoekers van ons pand. We organiseren geen afspraken met externen bij ons op kantoor.

Contact VvE Beheer

De contactgegevens en maatregelen van Woonplus VvE Beheer vindt u op een aparte pagina.

Regels voor huisbezoek

Onze medewerkers gaan alleen op huisbezoek voor noodzakelijke reparaties of wanneer er een andere dringende reden is om u te bezoeken. Als we elkaar ontmoeten gelden deze regels: 

  • We dragen een mondkapje.
  • We vragen u om ook een mondkapje te dragen.
  • U houdt 1,5 meter afstand en wij doen dat ook.
  • Er mogen maximaal twee personen aanwezig zijn. (Kinderen tellen daarbij niet mee. We vragen u wel om uw kinderen tijdens ons bezoek even in een andere kamer te laten wachten.)
  • Wij gaan er vanuit dat u de afspraak afzegt bij gezondheidsklachten die passen bij het coronavirus.
  • Als het niet gaat als hierboven, spreekt onze medewerker u hierop aan. Mocht dat niet lukken, dan vertrekt onze medewerker.

Zo kunnen we ons werk blijven uitvoeren en blijven we samen gezond!

Onderhoudsprojecten
We blijven onderhoudsprojecten zoveel mogelijk doen. In ieder geval het werk waarvoor we niet in de woning hoeven te komen (zoals gevel- en dakonderhoud). Verder bekijken we per project of we werkzaamheden moeten aanpassen. In dat geval informeert de projectleider de huurders voor wie dat geldt.