Urgentie aanvragen

Voldoet u aan de volgende voorwaarden?

U kunt bij ons urgentie aanvragen als:
 • u 18 jaar of ouder bent;
 • en ingeschreven staat bij WoonnetRijnmond;
 • en als u schulden* heeft, daarvoor een afspraak om alles te betalen gemaakt heeft;
 • en er geen sprake was van overlast.

Gerelateerde vragen

Kunnen wij het document waar de urgentie toekenning op staat vermeld opsturen?

Algemeen

Nee, u dient hiervoor contact op te nemen met het SUWR.
Meer over dit onderwerp

Hoe snel is er een woning beschikbaar als ik urgentie heb gekregen?

Algemeen

Dit verschilt per situatie. Dit is onder meer afhankelijk van:

 • het type woning waarvoor u urgent bent
 • het aantal beschikbare woningen op dat moment
 • eventueel andere urgenten die op deze woning reageren.

Meer over dit onderwerp

Ik heb urgentie en ik heb op een woning gereageerd. Ik heb de woning niet aangeboden gekregen. Hoe kan dat?

Algemeen

Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Bijvoorbeeld er zijn meerdere reacties van kandidaten met urgentie of u voldoet niet aan de voorwaarden.

Let goed op uw zoekfilter, wanneer u buiten de urgentie zoekt valt komt u niet sneller in aanmerking.

Meer over dit onderwerp

Waar vraag ik een urgentie aan?

Algemeen

Een urgentie vraagt u bij Woonplus aan.

Dit kunt u op verschillende manieren doen:

Online: klik op het contactformulier van Woonplus

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam

Voordat u een urgentie aanvraagt:

 • Doorloopt u eerst alle stappen zoals die op de site van de SUWR staan. Klik hier voor de site

  informatie over urgenties

 • Doe de urgentietest van de SUWR:

  Urgentietest SUWR

 • verzamel de benodigde documenten, stuur de documenten op naar Woonplus via het contactformulier
 • Binnen 8 weken krijgt u bericht van afdeling Sociaal Beheer of de urgentie toegekend wordt.

Meer over dit onderwerp

Wat is urgentie?

Algemeen

Als u in een persoonlijke noodsituatie zit is het soms mogelijk om urgentie te krijgen. Met urgentie maakt u meer kans op een bepaalde woning dan andere woningzoekenden. U en de woning moeten aan de voorwaarden van urgentie voldoen. Klik op

informatie over urgenties

.

Om voor een urgentie in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van een serieuze persoonlijke noodsituatie. Het gaat dan niet om bijvoorbeeld scheiding, leukere buurt, of te kleine woning. Maar om een ongeval, huiselijk geweld, brand of bedreiging. Om een inschatting te maken of u in aanmerking komt voor een urgentie kunt u de "urgentietest" doen.

Er zijn verschillende soorten urgentie, namelijk:
- Medische urgentie;
- Urgentie wegens onbewoonbaarheid;
- Urgentie woonlasten;
- Urgentie wegens geweld en bedreiging;
- Urgentie wegens doorstroming vanuit een hulpverleningstraject;
- Urgentie (mantel)zorg.

Doorloop eerst alle stappen op www.suwr.nl en verzamel de documenten, stuur de documenten op naar Woonplus. Binnen 8 weken krijgt u bericht of de urgentie toegekend wordt.

Meer over dit onderwerp

Ik heb overlast van mijn buren. Krijg ik urgentie voor een andere woning?

Algemeen

Nee, dit is geen reden om urgentie te krijgen.

Meer over dit onderwerp

Kan ik urgentie krijgen bij de toewijzing voor een sociale huurwoning?

Algemeen

Om voor een urgentie in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van een serieuze persoonlijke noodsituatie. Het gaat dan niet om bijvoorbeeld scheiding, leukere buurt, of te kleine woning. Maar om een ongeval, huiselijk geweld, brand of bedreiging. Om een inschatting te maken of u in aanmerking komt voor een urgentie kunt u de "urgentietest" doen. Klik op

Urgentietest SUWR

om de test in te vullen. De Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (SUWR) voert de urgentietaak uit voor onder andere de Gemeente Schiedam.

Meer over dit onderwerp

Is mijn urgentieverklaring binnen?

Algemeen

Binnen 8 weken krijgt u bericht van afdeling Sociaal Beheer of uw urgentie toegekend wordt.

Meer over dit onderwerp

Wat zijn de stappen als ik een urgentie ga aanvragen?

Algemeen

Stap 1: Ga naar www.suwr.nl en doe de test of u in aanmerking komt voor urgentie

Stap 2: Op www.suwr.nl kijkt u welke documenten er nodig zijn voor de aanvraag

Stap 3: Maak de documenten compleet

Stap 4: Stuur de documenten op naar uw woningcorperatie

Stap 5: Een medewerker van afdeling Sociaal Beheer neemt contact met u op binnen 8 weken en vertelt u of u urgentie krijgt

Meer over dit onderwerp

Wat is een besluit directe bemiddeling?

Algemeen

Een besluit directe bemiddeling betekent dat een woningcorporatie voor u op zoek gaat naar een woning.
De woningcorporatie krijgt hiervoor van SUWR een zoekprofiel. Deze past bij uw situatie. In dit zoekprofiel staan de kenmerken waaraan uw woning moet voldoen. Met een besluit directe bemiddeling heeft u geen voorrang op geadverteerde woningen.

Meer over dit onderwerp