Urgentie aanvragen

Voldoet u aan de volgende voorwaarden?

U kunt bij ons urgentie aanvragen als:
 • u 18 jaar of ouder bent;
 • ingeschreven staat bij WoonnetRijnmond;
 • als u schulden heeft, daarvoor ook een betaingsregeling heeft afgesproken;
 • er geen sprake is van overlast.

Gerelateerde vragen

Wat zijn de stappen als ik een urgentie ga aanvragen?

Algemeen

Stap 1: Ga naar Urgentietest SUWR en doe de test of u in aanmerking komt voor urgentie

Stap 2: Op www.suwr.nl kijkt u welke documenten er nodig zijn voor de aanvraag

Stap 3: Maak de documenten compleet

Stap 4: Stuur de documenten op naar uw woningcorporatie

Stap 5: Binnen 8 weken krijgt u bericht van de SUWR of de urgentie is toegekend. 

Als u hulp nodig heeft bij het doorlopen van dit proces of het invullen van de formulieren kunt u deze krijgen van het Wijkondersteuningsteam Schiedam, het Wot. Er liggen ook formulieren bij de receptie van Woonplus. 

U kunt bellen naar 010-7541515, mailen naar info@wotschiedam.nl of langskomen tijdens een inloopspreekuur van het WOT in uw wijk.

Woonplus neemt enkel aanvragen in behandeling als de aanvrager in Schiedam woont of mantelzorg verleent/krijgt van iemand die in Schiedam woont. Wanneer het gaat om geheim adres/speciale opvang en iemand wil urgentie aanvragen, graag overleg met medewerker gebiedsteam of deze bij Woonplus kan worden ingediend. 

In alle gevallen zijn de volgende documenten noodzakelijk:

 • Uittreksel uit de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP) van alle leden van het huishouden (die meeverhuizen), waarin zowel het huidige (verblijf)adres als de historische (verblijf)adressen zijn opgenomen. Woont u in Schiedam? Dan hoeft u dit document niet aan te leveren. Staat u geheim ingeschreven? Dan moet u deze wel aanvragen bij de Gemeente.
 • Inkomensverklaring van de Belastingdienst van het afgelopen jaar van het huishouden die meeverhuizen of "Aanslag Inkomstenbelasting".
 • 3 loonstroken wanneer het inkomen boven de inkomensgrens ligt en er sprake is van inkomstendaling.
 • Bijlage "Verhuurdersverklaring" indien aanvrager zelfstandig heeft gewoond (downloaden op www.suwr.nl). Huurt u al bij Woonplus? Dan hoeft u dit document niet aan te leveren. 
 • Indien voor medische urgentie: medische onderbouwing (voorbeeld: een verklaring van arts of medicatie overzicht)

Een urgentieverklaring is 3 maanden geldig.

Meer over dit onderwerp

Wat is een besluit directe bemiddeling?

Algemeen

Een besluit directe bemiddeling betekent dat een woningcorporatie voor u op zoek gaat naar een woning.
De woningcorporatie krijgt hiervoor van het SUWR een zoekprofiel. Dit profiel past bij uw situatie. In dit zoekprofiel staan de kenmerken waaraan uw woning moet voldoen. Met een besluit directe bemiddeling heeft u geen voorrang op geadverteerde woningen.

Meer over dit onderwerp

In welke regio's mag ik reageren op woningen als ik een urgentie heb?

Algemeen

Uw urgentie is in alle zes Urgentieregio’s in de woningmarktregio Rotterdam geldig. U geeft bij het aanvragen van urgentie wel aan wat de Urgentieregio van uw keuze is. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Woonnet-Rijnmond. 

Meer over dit onderwerp

Hoe snel is er een woning beschikbaar als ik urgentie heb gekregen?

Algemeen

Dit verschilt per situatie. Dit is onder meer afhankelijk van:

 • het type woning waarvoor u urgent bent
 • het aantal beschikbare woningen op dat moment
 • eventueel andere urgenten die op deze woning reageren.

Meer over dit onderwerp

Ik heb urgentie en ik heb op een woning gereageerd. Ik heb de woning niet aangeboden gekregen. Hoe kan dat?

Algemeen

Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Bijvoorbeeld als er meerdere reacties van kandidaten met urgentie zijn of wanneer u toch niet aan de voorwaarden voldoet.

Let goed op uw zoekfilter, wanneer u buiten de urgentie zoekt komt u niet sneller in aanmerking.

Meer over dit onderwerp

Wat is urgentie. Kom ik er voor in aanmerking en hoe en waar vraag ik urgentie aan?

Algemeen

Als u in een persoonlijke noodsituatie zit is het soms mogelijk om urgentie te krijgen. Met urgentie maakt u meer kans op een bepaalde woning dan andere woningzoekenden. U en de woning moeten aan de voorwaarden van urgentie voldoen. Klik op informatie over urgenties.

Om voor een urgentie in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van een serieuze persoonlijke noodsituatie. Het gaat dan niet om bijvoorbeeld scheiding, leukere buurt, of te kleine woning. Maar om een ongeval, huiselijk geweld, brand of bedreiging. Om een inschatting te maken of u in aanmerking komt voor een urgentie kunt u de "urgentietest" doen.

Er zijn verschillende soorten urgentie, namelijk:
- Medische urgentie;
- Urgentie wegens onbewoonbaarheid;
- Urgentie woonlasten;
- Urgentie wegens geweld en bedreiging;
- Urgentie (mantel)zorg.

Doorloopt u eerst alle stappen zoals die op de site van de SUWR staan. Klik hier voor de site www.suwr.nl
Of doe meteen  de urgentietest van de SUWR: Urgentietest SUWR en verzamel de gevraagde documenten. Stuur deze op naar Woonplus. 

E-mail: woonplus@woonplus.nl

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam

Als u hulp nodig heeft bij het  doorlopen van het proces of het invullen van de formulieren kunt u deze krijgen van het Wijkondersteuningsteam Schiedam, het Wot. 

U kunt bellen naar 010-7541515, mailen naar info@wotschiedam.nl of langskomen tijdens een inloopspreekuur van het WOT in uw wijk.

Binnen 8 weken krijgt u bericht van het SUWR of de urgentie toegekend wordt.

Woonplus neemt enkel aanvragen in behandeling als de aanvrager in Schiedam woont of mantelzorg verleent/krijgt van iemand die in Schiedam woont.

 • In alle gevallen zijn de volgende documenten noodzakelijk:
  Uittreksel uit de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP) van alle leden van het huishouden (die meeverhuizen), waarin zowel het huidige (verblijf)adres als de historische (verblijf)adressen zijn opgenomen. Woont u in Schiedam? Dan hoeft u dit document niet aan te leveren. Staat u geheim ingeschreven? Dan moet u deze wel aanvragen bij de Gemeente.
 • Inkomensverklaring van de Belastingdienst van het afgelopen jaar van het huishouden die meeverhuizen of "Aanslag Inkomstenbelasting".
 • 3 loonstroken wanneer het inkomen boven de inkomensgrens ligt en er sprake is van inkomstendaling.
 • Bijlage "Verhuurdersverklaring" indien aanvrager zelfstandig heeft gewoond (downloaden op www.suwr.nl). Huurt u al bij Woonplus? Dan hoeft u dit document niet aan te leveren. 
 • Indien voor medische urgentie: medische onderbouwing (voorbeeld: een verklaring van arts of medicatie overzicht)

Indien u niet in Schiedam woont of de stukken niet compleet zijn, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Een urgentieverklaring is 3 maanden geldig.

Meer over dit onderwerp

Kunnen wij het document waar de urgentie toekenning op staat vermeld opsturen?

Algemeen

Nee, u dient hiervoor contact op te nemen met het SUWR.
Meer over dit onderwerp

Mijn betaallink voor urgentie werkt niet. Wat moet ik doen?

Algemeen

U kunt contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Woonplus.

Meer over dit onderwerp

Welke documenten moet ik aanleveren voor een Urgentie op basis van Woonlasten?

Algemeen

De volgende documenten dient u aan te leveren: 

1.      Inkomensverklaring 

2.      Laatste 3 loonstroken / uitkeringsspecificaties

3.      Afschrift van huurcontract (Als u woont bij Woonplus dan hoeft u dit niet aan te leveren)

4.      Laatste huurverhoging (Als u woont bij Woonplus dan hoeft u dit niet aan te leveren)

5.      Kopie bankpas

6.      Afschrift van hypotheek akte (indien koopwoning)

7.      Uittreksel BRP (Dit hoeft u alleen aan te leveren als u geheim staat ingeschreven in Schiedam)

8.      Verhuurdersverklaring (Als u woont bij Woonplus dan hoeft u dit niet aan te leveren)

9.      Jaarafrekening Gas en Elektra

10.    Beschikking gemeentelijke belastingen

11.    Ingevulde rapportage woonlasten

Mocht u al in het bezit zijn van deze documenten kunt u de aanvraag hier indienen

Meer over dit onderwerp

Welke documenten moet ik aanleveren voor een urgentie op basis van Geweldpleging en bedreiging?

Algemeen

U dient de volgende documenten aan te leveren: 

1.      Inkomensverklaring van de belastingdienst

2.      Kopie van bankpas

3.      Uitreksel BRP (Dit hoeft u alleen aan te leveren als u geheim staat ingeschreven in Schiedam)

4.      Verhuurdersverklaring (Als u woont bij Woonplus dan hoeft u dit niet aan te leveren)

5.      Politierapport

6.      Aangifte / proces verbaal 

7.      Rapport veiligthuis (indien van toepassing)

8.      Ingevulde rapportage geweldigpleging in bedreiging 

Mocht u al in het bezit zijn van deze documenten kunt u de aanvraag hier indienen

Meer over dit onderwerp

Welke documenten moet ik aanleveren voor een medische urgentie?

Algemeen

U dient de volgende documenten aan te leveren: 

1.      Inkomensverklaring van de belastingdienst

2.      Kopie van bankpas

3.      Uitreksel BRP (Dit hoeft u alleen aan te leveren als u geheim staat ingeschreven in Schiedam)

4.      Verhuurdersverklaring (Als u woont bij Woonplus dan hoeft u dit niet aan te leveren)

5.      Medische gegevens (voorbeeld: een verklaring van arts of medicatie overzicht)

6.      Ingevulde rapportage medische urgentie

Mocht u al in het bezit zijn van deze documenten kunt u de aanvraag hier indienen

Meer over dit onderwerp

Welke documenten moet ik aanleveren voor een urgentie op basis van Mantelzorg?

Algemeen

U dient de volgende documenten aan te leveren: 

1.      Inkomensverklaring van de belastingdienst

2.      Kopie van bankpas

3.      Uitreksel BRP (Dit hoeft u alleen aan te leveren als u geheim staat ingeschreven in Schiedam)

4.      Verhuurdersverklaring (Als u woont bij Woonplus dan hoeft u dit niet aan te leveren)

5.      Laatste 3 loonstroken / uitkeringsspecificaties

6.      Verklaring mantelzorg (Minters voor binnen Schiedam)

7.      Relevante onderbouwing mantelzorg

8.      Ingevulde rapportage mantelzorg

Mocht u al in het bezit zijn van deze documenten kunt u de aanvraag hier indienen

Meer over dit onderwerp

Welke documenten moet ik aanleveren voor een urgentie op basis van onbewoonbaarheid?

Algemeen

U dient de volgende documenten aan te leveren: 

1.    Inkomensverklaring van de belastingdienst

2.      Laatste 3 loonstroken / uitkeringsspecificaties

3.      Uitreksel BRP (Dit hoeft u alleen aan te leveren als u geheim staat ingeschreven in Schiedam)

4.      Kopie van bankpas

5.      Verklaring onbewoonbaarheid (gemeente, corporatie of verzekering)

6.      Ingevulde rapportage onbewoonbaarheid

Mocht u al in het bezit zijn van deze documenten kunt u de aanvraag hier indienen

Meer over dit onderwerp