Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen

In 2021 gaat de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen gelden. Deze wet regelt, dat huurders in een sociale huurwoning recht krijgen op een eenmalige huurverlaging. Het is bedoeld voor huurders met een laag inkomen, voor wie de netto huur ligt boven de zogenaamde aftoppingsgrenzen ligt.

We bereiden op dit moment de uitvoering van deze nieuwe wet voor. Vanaf januari 2021 kunnen we bij de belastingdienst gegevens van huurders opvragen. De belastingdienst verstrekt Woonplus vanaf februari 2021 een indicatie van het inkomen en gegevens over de omvang van het huishouden. Vanaf dat moment weten we dus welke huurders in aanmerking komen voor de nieuwe regeling. Uiterlijk 1 april 2021 stuurt Woonplus een huurverlagingsvoorstel aan de huurders die voor deze regeling in aanmerking komen.

 

Meer informatie

Meer informatie over deze maatregel en de uitvoering daarvan kunt u in januari 2021 tegemoet zien op deze website en in Woonplus Nieuws.