Update Staatsliedenbuurt

Halverwege 2021 kende het Rijk aan onze gemeente 11,1 miljoen toe voor de herontwikkeling van de Staatsliedenbuurt. In augustus 2021 deden wij onze huurders dan ook enthousiast een belofte. Namelijk de belofte om in 2022 te gaan starten met uitverhuizen. Inmiddels is het medio 2023 en hebben we die belofte nog steeds niet kunnen waarmaken. Dat laat ons niet onberoerd. Sterker nog: zoals het nu loopt, verwachten wij op z’n vroegst in 2025 te kunnen starten. Daar maken wij ons grote zorgen over.

Over deze zorgen heeft u de afgelopen tijd ongetwijfeld kunnen lezen in de media. Wellicht heeft u ook de brief gezien die wij aan het college hebben gestuurd op 22 mei. Daarin kunt u lezen dat wij nog een half jaar de tijd willen nemen om samen met de gemeente tot overeenstemming over de herstructureringsplannen te komen.

Wat doen we in de tussentijd?

  • We beraden ons op een alternatieve aanpak van onze woningen in de Staatsliedenbuurt. Mochten we er met de gemeente écht niet uitkomen, dan kunnen we in 2024 meteen starten met de uitwerking van die plannen. De woningen blijven dan staan en worden gerenoveerd of vernieuwbouwd.
  • Na de zomer gaan we wekelijks spreekuur houden in onze buurtpost in de Staatsliedenbuurt. U kunt hier met al uw klachten terecht. Of deze nu te maken hebben met overlast in de buurt of schimmel in de woning. Wij kunnen deze klachten dan sneller en beter oppakken.
  • Ook richten we een meedenkgroep op: woont u in de Staatsliedenbuurt en wilt u samen met ons meedenken over manieren waarop we de leefbaarheid in uw buurt kunnen verbeteren? Of hoe we onze buurtpost zo goed mogelijk kunnen inzetten? Dan bent u van harte uitgenodigd om daarin deel te nemen. Heeft u hier interesse in? Dan kunt u dit nu al doorgeven aan ons klantcontactcentrum via 010 - 20 45 100 (op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.00 uur).
  • De aanpak van de schimmel gaat onverminderd door. Op dit moment komen wij alleen in actie als huurders melding maken van teruggekeerde schimmel. Dat blijven we natuurlijk doen, maar we gaan ook pro-actief aan de slag. In oktober gaan wij opnieuw een steekproef doen bij de woningen. Hiervoor schakelen wij een onafhankelijk bedrijf in. Zij controleren of de ventilatie goed werkt, hoe het met de schimmelklachten is en of er nog extra maatregelen genomen kunnen worden om de situatie te verbeteren. Wij kunnen dit pas in oktober doen omdat voor een goede controle een lagere buitentemperatuur nodig is.