Uitzending Nieuwsuur 22 juni

In haar uitzending van 22 juni besteedde Nieuwsuur aandacht aan onze sector. Het onderwerp waarvoor zij aandacht vroegen is het feit dat er bestuurders en commissarissen zijn die privé woningen verhuren. Zij stelden de vraag of dit wel integer is.

Hoe denken Woonplus en haar Raad van Commissarissen hierover?
In het licht van de veranderende woningmarkt begrijpen wij deze vraagstelling. De druk op de woningmarkt neemt toe, de doorstroming is gestokt, corporaties gaan steeds meer (boven)regionaal samenwerken én ze gaan meer middenhuur neerzetten. Een mogelijk belangenconflict met de activiteiten van de eigen corporatie komt dan eerder om de hoek kijken dan jaren geleden.

Wanneer is er bij Woonplus sprake van een belangenconflict?
Woonplus heeft een duidelijk afgebakend werkgebied. Onze woningen liggen alleen in de gemeente Schiedam. Daarom leidt het verhuren van woningen in Schiedam per definitie tot een belangenconflict. Dit is dan ook ongewenst. Of het verhuren van woningen in de grotere regio tot een belangenconflict leidt, is ter beoordeling aan de Raad van Commissarissen. Hierbij kunnen mogelijke samenwerkingen met andere corporaties een rol spelen. Élk verhuurd vastgoed moet gemeld worden. Bij toetsing wordt ook het verhuurderschap beoordeeld. Dat wil zeggen dat een redelijke huur, een nette woning en goed onderhoud de maatstaf zijn.

Uit de informatie van Nieuwsuur blijkt dat er onlangs een commissaris vanwege dit huizenbezit is afgetreden. Was dit op verzoek van de RvC?
Nee, dit was een eigen besluit. De betreffende commissaris bezit ook geen woningen in Schiedam. Reden voor het terugtreden is dat de commissaris niet in de rol van toezichthouder onderdeel wil zijn van het bredere gesprek dat over dit onderwerp gevoerd moet worden.

Onderneemt de RvC actie naar aanleiding van deze uitzending van Nieuwsuur?
Ja. Het reglement van de RvC wordt aangescherpt. Verder zijn alle overige commissarissen en de bestuurder opnieuw bevraagd over eventueel vastgoedbezit. Niemand heeft bezit in Schiedam. Wel verhuren twee personen één enkele woning buiten Schiedam. Deze situaties worden opnieuw door de RvC beoordeeld en gemeld bij de Autoriteit woningcorporaties.