Samen tegen eenzaamheid

Wist u dat de helft van de Nederlanders zich eenzaam voelt? 1 op de 7 voelt zich zelfs erg eenzaam. Bij Woonplus houden wij ons steeds vaker bezig met het thema eenzaamheid. We nemen initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan én te voorkomen. Op donderdag 29 februari ontvingen we zes medewerkers van het Ministerie van VWS. Hun doelstelling? Meer leren over de rol die de fysieke omgeving kan spelen in de strijd tegen eenzaamheid. 

Spreker tijdens de bijeenkomst was Ianthe Mantingh, architect en directeur van Zijdekwartier architecten BV. Bij u waarschijnlijk al bekend van de renovatie van de Wiltonflats. Ianthe vindt dat architecten een belangrijke rol hebben in de strijd tegen eenzaamheid. “Wij zitten aan de preventiekant. Door buurten, wijken, woningen en appartementencomplexen anders te ontwerpen, kunnen wij bijdragen aan meer ontmoeting en minder eenzaamheid.”

Ruimte voor ontmoeting
Ianthe heeft de aandacht voor eenzaamheid nadrukkelijk meegenomen in haar ontwerp voor de vernieuwde Wiltonflats. De brede galerij is daarvan misschien wel het meest opvallende resultaat. Uit onderzoek blijkt dat van alle ontmoetingen in een buurt 80% plaatsvindt op de stoep bij de voordeur. Ianthe: “Voor bewoners van een appartement is de galerij hun stoep. Op de oude, smalle galerij was geen ruimte voor een plantje of bankje en daardoor ook geen ruimte voor ontmoeting. Nu is er een brede galerij gekomen, waar bewoners heerlijk kunnen zitten. Dat nodigt uit om met buren een kop koffie te drinken of gewoon even een praatje te maken.” Ze vindt het leuk om te zien dat bewoners volop genieten van hun ‘stoepje’. De galerij wordt goed benut en veel bewoners hebben hun deel opgefleurd met bloembakken, planten en een gezellig zitje.

Fijn thuiskomen
De architecten van Zijdekwartier voerden meer aanpassingen door. Zo grensde in de oude situatie de hoofdslaapkamer aan de galerij. Logischerwijze houden bewoners daar hun gordijnen dicht. “Nu is de hoofdslaapkamer verplaatst naar de andere kant en heb je vanuit je woonkamer of keuken altijd zicht op de galerij. De gordijnen aan die kant blijven vaker open en zo is er meer ‘verbinding’ tussen de woning en de langslopende buren.” Een van de andere aandachtspunten was de entree. Die is verplaatst van de drukke, onveilig voelende winkelstraat naar de veel rustigere straat in de woonwijk. “De donkere ruimte heeft plaatsgemaakt voor een ruime, lichte hal waar het fijn thuiskomen is.”

Samen sterk
Bij Woonplus willen we er graag voor zorgen dat onze huurders zich niet of minder eenzaam voelen. Daarom gaan we de komende tijd meer aandacht besteden aan dit thema. Heeft u ideeën of suggesties? Laat het ons weten! U kunt dit doen door ons een bericht te sturen. Samen maken we ons sterk tegen eenzaamheid!


Tips tegen eenzaamheid

Eenzaamheid is een rotgevoel, daarom is het fijn dat je er wat aan kunt doen. Een kleine stap kan al een verschil maken. Op de website eentegeneenzaamheid.nl vindt u veel tips. Een kleine greep:

  • Maak een lijstje van oude contacten die verwaterd zijn. Bel, app of mail iemand van het lijstje waarbij u een goed gevoel heeft.
  • Heeft u kinderen? Ga dan eens het gesprek aan met ouders van hun vriendjes en vriendinnetjes.
  • Bied hulp aan bij buren of kennissen. Misschien kunt u oppassen op kinderen of huisdieren, klussen in en rond hun huis, huishouden en dergelijke.
  • Heeft u een hond? Dat is gezellig! Maak eens een praatje met andere hondenbezitters.
  • Ga vrijwilligerswerk doen in bijvoorbeeld een buurthuis, sportclub, op de school van uw kinderen, bewonersvereniging, kerk of natuurorganisatie. Vrijwilligersactiviteiten die ertoe doen, zijn niet alleen goed voor anderen maar maken ook dat u zichzelf beter voelt.