Onderzoek naar vleermuizen

In augustus en september onderzoeken we op verschillende plaatsen in Schiedam of er vleermuizen in onze complexen leven. Wij zijn namelijk verplicht om bij het uitvoeren van werkzaamheden rekening te houden met beschermde planten en dieren. De onderzoeken in augustus en september doen we in het kader van het project ‘uitfasering EFG-labels’.

Wat merkt u van zo’n onderzoek?
Vleermuizen worden actief als het donker is. Daarom voeren de ecologen van Els & Linde dit onderzoek in de avond en nacht voor ons uit. Het onderzoek wordt gedaan vanaf de openbare weg of achter de woningen. De ecologen hoeven niet in uw woning of tuin te zijn. Ook zijn ze duidelijk herkenbaar aan hun groene hesje met bedrijfsnaam.

Hoe gaat zo’n onderzoek?
De belangrijkste vleermuissoorten die in gebouwen voorkomen zijn de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de laatvlieger. Net als alle vleermuizen maken zij een ultrasoon geluid. Daarmee ‘kijken’ de vleermuizen en vangen ze insecten. De ecologen hebben een apparaat dat het geluid van de vleermuizen hoorbaar maakt voor mensen. Op basis van dat geluid kunnen ze de vleermuizen herkennen. Het najaar is de paartijd, de mannen roepen dan met sociale geluiden de vrouwtjes om te kunnen paren. Daarom is deze periode de meest geschikte periode voor dit onderzoek.