Uitfasering EFG-labels 2024-2028

In het boekje ‘onderweg naar 2050’ spreken we over ons isolatieprogramma. Dit bestaat in de praktijk uit verschillende deelprojecten. Eén van deze projecten is het uitfaseren van E, F en G labels in de periode 2024-2028.

Om hoeveel woningen gaat het in dit project?
In totaal telden we begin 2023 1741 woningen met een E, F of G-label. Een deel van deze labels verdwijnt vanzelf als gevolg van sloop of vernieuwbouw en een deel pakken we al aan binnen het project Nieuwe Energie voor Groenoord. Van de woningen die overblijven, ligt een aantal in zogenaamde VvE-complexen. In deze gebouwen beslist de Vereniging van Eigenaren over de aanpak. Daarom richt dit deelproject zich alleen op de overige woningen die in 100% Woonplus complexen liggen. Dit zijn er circa 560.

In de praktijk gaan we echter bij veel meer woningen aan de slag. Want deze woningen liggen verspreid over circa 100 complexen. Bij de meeste woningen pakken we het hele gebouw aan. Is er bijvoorbeeld een nieuwe voordeur nodig om de woningen beter te isoleren? Dan krijgen alle woningen een nieuwe voordeur. Ook de woningen die al een D-label of hoger hebben. Uiteindelijk gaan we zo aan de slag bij circa 2.200 woningen.

Wat gaan we doen?
Wat we precies gaan doen is afhankelijk van de verwachte levensduur van de woningen.

  1. Is deze 5 tot 15 jaar? Dan brengen we het isolatieniveau naar label D (ca. 220 woningen met EFG-label).
  2. Is deze 15 tot 25 jaar? Dan brengen we het isolatieniveau naar label B (ca. 120 woningen met EFG-label)
  3. Is deze 25 jaar of meer? Dan brengen we het isolatieniveau naar de Standaard (ca. 180 woningen met EFG-label)

Welke werkzaamheden zijn daarvoor nodig?
Welke werkzaamheden er precies nodig zijn, verschilt per complex. Ze kunnen uiteenlopen van het dichten van kieren tot het plaatsen van zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van kozijnen, deuren of enkelglas en het verbeteren van de ventilatie. Maar ook aan het extra isoleren van complete gevels, daken of vloeren en het vervangen van installaties. Is uw complex bijna aan de beurt? Dan nemen wij u natuurlijk bijtijds mee in alle details.

Wanneer starten we?
Begin 2024 starten we met het uitvoeren van de eerste werkzaamheden bij de eerste complexen. Dit doen we samen met onze bestaande partners Smits Vastgoedzorg en Hoftijzer. Daarnaast contracteren we in het najaar van 2023 twee nieuwe partners. Naar verwachting kunnen zij dan halverwege 2024 met de eerste werkzaamheden starten.

Voorbereidingen
We spreken hierboven over circa 560 EFG-labels die we in dit project aanpakken. Dit aantal is het resultaat van een conversie die wij hebben moeten uitvoeren van de overheid. De overheid heeft in 2022 namelijk de rekenmethode voor energielabels gewijzigd. Met de conversie zijn alle oude energielabels theoretisch omgerekend. Deze omrekening moeten we controleren in de praktijk. Daarna stellen we definitief vast of er in een complex extra isolatie nodig is en welke maatregelen noodzakelijk zijn. Voor deze controle hoeven we niet langs alle woningen. Een steekproef is voldoende. Wordt uw woning geselecteerd voor deze steekproef? Dan krijgt u hierover een brief. Adviesbureau EP-labels voert deze controles voor ons uit.