HOW en Woonplus sluiten nieuwe participatieovereenkomst

Op 1 februari sloten we een nieuwe participatieovereenkomst met de HOW (Huurdersbelangen Organisatie Woonplus). In deze overeenkomst staat hoe we de komende vier jaren met elkaar samenwerken. Hoe we overleg voeren bijvoorbeeld. Maar ook welke onderwerpen daarin aan bod komen en hoe inspraakprocedures van bewoners eruit zien.

We hebben de afgelopen periode een goede relatie opgebouwd met het bestuur van de HOW. Samen hebben we veel geïnvesteerd in kennisopbouw en informatieoverdracht. Daardoor kunnen we de collectieve belangenbehartiging van onze huurders een stuk beter vormgeven. En niet alleen dat. We kunnen ook onze nieuwbouwopgave sterker invullen.

Gemengde wijken en meer woningen voor senioren
De nieuwbouwopgave waar we voor staan, geeft ons de kans om meer gemengde wijken te creëren. Wijken waarin mensen ongeacht hun achtergrond, leeftijd of inkomen fijn met elkaar kunnen samenleven. Wijken waar ook veel meer aandacht voor senioren is. Want tot 2030 komen er nog bijna 800 seniorenwoningen bij. Voor deze ontwikkelingen is het belangrijk om met onze huurders in gesprek te gaan. Om hun wensen en behoeften in kaart te brengen. Per slot van rekening ontwikkelen we voor hén. Niet voor onszelf. Een goede samenwerking met de HOW helpt ons daarbij.

Feestelijk moment op een toepasselijke locatie
De ondertekening van de overeenkomst vond daarom plaats op een toepasselijke locatie: in de Buurttuin. Om precies te zijn in de modelwoning aan de Burgemeester van Haarenlaan. Nadat Said Ali (voorzitter HOW) en Emile Klep (directeur-bestuurder Woonplus) hun handtekening hadden gezet, volgde een rondleiding door het gloednieuwe gebouw met 37 seniorenappartementen. Daarna brachten we nog een bezoek aan een andere, recent opgeleverde seniorenflat: de vernieuwde Wiltonflat aan de Paulus Buysstraat.

Het is mooi om te zien wat we de afgelopen jaren gerealiseerd hebben. Maar het is nóg mooier om vooruit te kijken naar de volgende vier jaar en wat er nog allemaal bij gaat komen. We zien uit naar onze samenwerking.