Buurtpost Heijermansflat geopend

Eind vorig jaar is onze buurtpost geopend in de Heijermansflat. Hiermee hebben onze buurtbeheerders ook een werkplek midden in hun wijk. En dat is fijn. Want zo zijn ze dichter bij u in de buurt. 

Voor de bewoners van de Heijermansflat zelf is er elke woensdag tussen 14.00u en 15.00u een spreekuur. Bewoners kunnen dan terecht met meldingen over bijvoorbeeld de schoonmaak, het wassen van de ramen of overlast. Maar ook voor een gezellig praatje of een kop koffie zijn ze van harte welkom. 

Een spreekuur voor iedereen
Binnenkort gaan we het aantal spreekuren stapsgewijs uitbreiden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen uit Schiedam Noord op een spreekuur terecht kan. Ook willen we de spreekuren inhoudelijk uitbreiden. Bijvoorbeeld door een wijkagent uit te nodigen. Heeft u zelf ideeën over wie u graag op het spreekuur zou ontmoeten? Dan horen we die te zijner tijd heel erg graag. De spreekuren zijn er immers voor u. Dus we vullen ze graag in op een manier die u op prijs stelt. Een overzicht van de spreekuren voegen we binnenkort toe aan onze pagina buurtbeheer.