'Voor iedere Schiedammer een passende woning!'

Dat er een tekort aan seniorenwoningen is, is algemeen bekend. Het goede nieuws is echter dat de gemeente Schiedam flink aan de bak gaat om daar verandering in te brengen. “Voor 2030 willen wij 2.000 woningen geschikt maken voor senioren, door nieuwe woningen te bouwen of woningen aan te passen. Dit plan én de doorstroomregeling senioren van Woonplus moeten echt het vliegwiel zijn om de doorstroming in de woonketen op gang te brengen”, aldus José Simens, Beleidsadviseur Wonen bij de gemeente Schiedam.

In 2019 stelde Schiedam het Plan van Aanpak Langer Zelfstandig Wonen op. Daarin is vastgelegd dat de gemeente wil zorgen voor voldoende passende woningen voor ouderen met voorzieningen in de directe omgeving. “Maar het tekort aan woningen in het algemeen en voor senioren in het bijzonder kunnen wij als gemeente niet alleen oplossen. Daarvoor hebben wij Woonplus hard nodig en daarom zijn wij erg blij met de goede samenwerking.”

Ingewikkelde puzzel
Een deel van de oplossing van het woningprobleem zit in de doorstroom van senioren. José legt uit: “De ruimte in de stad is beperkt. We moeten dus op sommige plekken de lucht in en kunnen niet overal klassieke eengezinswoningen bouwen. Daarom is het belangrijk dat we de bestaande eengezinswoningen vrijspelen en dat betekent heel concreet dat we graag zien dat ouderen doorstromen naar een kleinere woning. Maar dan moeten die seniorenwoningen er natuurlijk wel zijn.” José noemt het een ingewikkelde ‘puzzel’ die de gemeente en andere betrokken partijen de komende jaren moeten leggen. “Want we zijn er niet met simpelweg het bouwen of ombouwen van 2.000 seniorenwoningen. Het is belangrijk dat we die woningen verspreiden door de stad omdat ouderen vaak erg gehecht zijn aan hun wijk of buurt. En omdat we graag willen dat zij langer zelfstandig blijven, moeten er ook voldoende voorzieningen in de nabijheid zijn.

Het gaat dus niet alleen om de woning, maar ook om het bijdragen aan ontmoeten, zingeving en ertoe doen. Eenvoudig is deze opgave niet, maar we zijn beslist op de goede weg!”