‘Met ons in de buurt’, luidt de titel van het nieuwe ondernemingsplan 2021 - 2025

We zitten dicht in de buurt van onze huurders en willen ervoor zorgen dat zij ons gemakkelijk weten te vinden. Huurders moeten nog meer ervaren dat wij er echt voor ze zijn. En met de titel ‘Met ons in de buurt’ wilt Woonplus ook duidelijk maken dat zij verder kijkt dan stenen alleen. Wij streven naar goede buurten. Een tevreden huurder is niet eenzaam, heeft goed contact met de buren, voelt zich veilig en heeft voldoende voorzieningen in z’n omgeving. Ook dat zijn onderwerpen waar Woonplus de komende jaren veel aandacht aan zal besteden.

Daarnaast pakken we met dit ondernemingsplan de verouderde vastgoedportefeuille van Woonplus aan. Door intensivering van onderhoud, transformaties en sloop-nieuwbouw werken we toe naar een kwaliteitsniveau op het landelijke gemiddelde. De tevredenheid van onze huurders over hun woning en onze dienstverlening wordt daarmee tevens versterkt.

Kortom, we zorgen voor voldoende goede en betaalbare sociale woningen in Schiedam en vinden het weer belangrijk om ook een bijdrage te leveren aan de woonomgeving en aan het welzijn van onze huurders. Hoe we dat doen kun je lezen in dit nieuwe ondernemingsplan. Zie: https://bit.ly/3rc1zMT