Visie op wonen

Wij gaan ons huidige bezit de komende jaren optimaliseren en blijven investeren in goede, betaalbare en gevarieerde huisvesting.
Wij willen onze doelgroep, en de overige inwoners van Schiedam, de mogelijkheid geven om wooncarrière te maken in de eigen buurt, wijk of stad. Zowel in bestaande bouw als in nieuwbouw.

 

Samenwerken
Als Schiedamse woningcorporatie willen wij een bijdrage leveren aan welzijn en zorg in de stad. Hiervoor nemen wij deel aan samenwerkingsverbanden gericht op wonen en werken we samen met onze partners in de wijk, stakeholders en leveranciers.

 

Balans
Bij alle stappen die wij als organisatie ondernemen, blijven we continu op zoek naar een goede balans tussen:
• het werken aan de woonwens van onze klanten
• onze kerntaak wonen
• het woningbezit vernieuwen
• de financiële ruimte creëren 
• het toewerken naar een effectieve en efficiënte organisatie.