Missie

Woonplus is er voor mensen die zichzelf moeilijk kunnen redden op de woningmarkt, veelal vanwege economische, maar ook sociale, redenen. Die hebben bij voorkeur een binding met Schiedam. Wij bieden onze huurders een passende woning: een woning waarbij mens, woning en omgeving zodanig met elkaar worden verbonden dat persoonlijke ontwikkeling mogelijk is. Hierbij
ervaren huurders de huurlasten als redelijk en hun woning en complex als schoon, heel en veilig.