Projecten

Veel gevraagd over Projecten

Ik wil graag meer informatie over nieuwbouwprojecten.

Op de website https://www.woonplus.nl/ vindt u informatie hierover.

Binnen hoeveel dagen wordt de verhuiskostenvergoeding uitbetaald?

Woonplus betaalt de verhuiskostenvergoeding in twee termijnen. De eerste termijn bedraagt 60%. Deze krijgt u uitbetaald bij opzegging van de huurovereenkomst. De tweede termijn bedraagt 40%. Deze krijgt u binnen twee weken na inlevering van de sleutels uitbetaald.

Alle uitbetalingen verlopen via een bankoverboeking. Woonplus betaalt niet contant uit. Een eventuele betalingsachterstand wordt verrekend met de verhuiskostenvergoeding.

Project vernieuwbouw Wiltonflats

project parkweg

Woonplus sloopt 8 complexen in Parkweg Midden, zodat er op de locatie nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Inmiddels zijn/worden de complexen van fase A en B gesloopt. We zijn nog bezig met het uitverhuizen van de huurders aan de MCM de Grootstraat (fase C). Van 1 oktober 2020 worden de huurders uitverhuisd van het laatste complex aan de Parkweg (fase D)

 Project Vernieuwbouw Wiltonflats:

Woonplus gaat de ‘Wiltonflats’ (Noordvestsingel 9-71, Parkweg 340-400 en Burgemeester Honnerlage Gretelaan 95-157) grondig aanpakken, dat ze daarna te vergelijken zijn met nieuwbouw. De werkzaamheden, die van start gaan in september 2021, zijn niet in bewoonde staat uit te voeren. De huurders kunnen verhuizen op basis van een urgentie naar een andere woning. Maar we bieden de huurders ook de mogelijkheid om terug te keren naar de vernieuwde woningen. Gedurende de werkzaamheden worden deze huurders dan opgevangen in wisselwoningen.

Waar bouwen jullie nieuwe woningen?

We bouwen op een aantal locaties in Schiedam momenteel nieuwbouwwoningen. Klik op locaties om de nieuwbouwprojecten te bekijken.

Op de website https://www.woonplus.nl/ vindt u informatie hierover.

Wie is verantwoordelijk voor onderhoud aan nieuwbouw of vernieuwbouw?

U kunt hierover contact opnemen met de klantenservice van Woonplus.


Online: klik op het contactformulier van Woonplus


Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100.