Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Veel gevraagd over Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Kan ik een stroompunt laten aanleggen in de garage die ik huur?

Algemeen

Bekijk eerst of er een meter in de garage zit. Een stroompunt kunt u aanvragen bij Eneco. U moet via een ZAV formulier wel eerst toestemming vragen aan Woonplus. Via Aanvraag toestemming Zelf aan te brengen veranderingen kan er een aanvraag gedaan worden.

Kan Woonplus ook een cv ketel plaatsen?

Algemeen

Nee. Woonplus kan alleen een elektrische boiler plaatsen. Voor toestemming voor het plaatsen van een cv ketel dient u een Zelf Aangebrachte Verandering in te dienen via Aanvraag toestemming Zelf aan te brengen veranderingen. Als de opzichter hiervoor akkoord geeft, kunt u zelf de cv ketel plaatsen. Het plaatsen gaat buiten Woonplus om.

Waar moet mijn zonwering aan voldoen?

Algemeen

Voordat u zonwering plaatst, moet u hiervoor toestemming vragen van Woonplus. Deze toestemming kunt u aanvragen via Aanvraag toestemming Zelf aan te brengen veranderingen. Indien u toestemming krijgt van de opzichter, moet de zonwering aan de volgende kwaliteitseisen voldoen:

Bouwkundige aspecten:
1. voor het aanbrengen van zonwering aan de openbare weg moet u een vergunning aanvragen bij het college van Burgemeesters en Wethouders van Schiedam
2. De bevestiging moet constructief verantwoord zijn.
3. De vrije doorloophoogte moet 2.20 meter bedragen.
om eenheid in het complex te bewaken moet de kleur gebruikt worden die in het complex het meeste gebruikt wordt.
5. Als blijkt dat bij controle de zonwering niet goed is bevestigd zal Woonplus Schiedam eisen dat A: de zonwering op de juiste wijze wordt gemonteerd; B: de zonwering wordt verwijderd.

Onderhoudstechnische aspecten:
6. Woonplus voert geen onderhoud uit aan de zonwering.
7. U moet zelf zorgdragen voor tijdelijke verwijdering als Woonplus Schiedam werkzaamheden moet uitvoeren op of bij de plek waar de zonwering geplaatst is.

verhuurtechnische aspecten:
8. bij het einde van de huurovereenkomst moet de zonwering verwijderd worden. Eventuele ontstane schade aan de gevel moet worden hersteld op kosten van de huurder.
9. de nieuwe huurder mag de zonwering overnemen onder dezelfde voorwaarden.
10. de huurder kan geen aanspraak maken op een financiële vergoeding bij het einde van de huur.

Ik wil graag zonnepanelen op mijn woning laten plaatsen. Mag ik dat zelf laten doen?

Algemeen

Ja, onder bepaalde voorwaarden mag dat. Voor het plaatsen van zonnepanelen heeft u toestemming van Woonplus nodig.

In de folder "Zelf aangebrachte veranderingen" kunt lezen welke aanpassingen wel en niet zijn toegestaan. Klik op de Folder Zelf Aangebrachte Veranderingen om de folder te bekijken. 

Voor een aanvraag kunt u dit formulier downloaden

U kunt ook contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Woonplus:

E-mail: woonplus@woonplus.nl

Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur (010) 20 45 100.

Voor welke aanpassingen in mijn woning moet ik een zav aanvraag doen?

Algemeen

U heeft toestemming nodig bij het aanbrengen van wijzigingen aan zaken die "vastzitten" aan de woning. Aanpassingen die u alleen met onze toestemming mag doen, zijn bijvoorbeeld:

1. Veranderingen in de keuken of de badkamer
2. Veranderingen in de indeling van de woning
3. Het bouwen van een schuur
4. Het veranderen of aanleggen van installaties als CV
5. Gevelkachels
6. Boilers
7. Het aanbrengen van extra kranen
8. Houten betimmeringen en steenstrips
9. Dakraam en dubbelglas
10.Sloopwerkzaamheden
11.Harde vloeren, waaronder plavuizen, tegels, parket en laminaat

Voor een volledig overzicht zie Folder Zelf Aangebrachte Veranderingen

Via Aanvraag toestemming Zelf aan te brengen veranderingen kan er een aanvraag gedaan worden.

Voor de aanvraag van zonnepanelen bestaat er een apart formulier: 

Deze inrichtingsaanpassingen mag u doen wel zonder toestemming of in overleg met Woonplus:

  • Schilderen van muren en plafonds
  • Ophangen van planken, kastjes en dergelijken
  • Bevestigen van gordijnrails
  • Behangen en schilderen van muren
  • Leggen vast vaste vloerbedekking .
  • Ring video deurbel plaatsen
  • Stopcontact laten aanbrengen

Wat gebeurt er als ik voorzieningen en veranderingen aangebracht heb en daarvoor geen toestemming heb gevraagd?

Algemeen

U loopt daarmee het risico dat u deze veranderingen bij verhuizing op uw kosten weer ongedaan moet maken. Wij adviseren u daarom alsnog toestemming aan te vragen via Aanvraag toestemming Zelf aan te brengen veranderingen.

Zorgen jullie voor het onderhoud van de aanpassing(en) die ik zelf heb aangebracht?

Algemeen

Nee, voor het onderhoud van de aanpassing(en) bent u zelf verantwoordelijk. Via Aanvraag toestemming Zelf aan te brengen veranderingen kan er een aanvraag gedaan worden.

Reparaties van deze aanpassingen vallen dus niet onder het reguliere onderhoud/serviceabonnement van Woonplus. Reparaties worden alleen uitgevoerd op eigendommen van Woonplus. 

Voorbeeld: Iemand koopt een binnendeur die niet past en het kozijn moet worden aangepast of de deur moet worden aangepast,  dan doen we dit in beide gevallen niet.

Ik wil graag een extra stopcontact, kan dat?

Algemeen

Een extra stopcontact wordt niet door Woonplus geplaatst, ook niet in de meterkast. U mag dit wel zelf aanbrengen. Hiervoor is geen  toestemming van Woonplus nodig. 

Ik wil graag dubbelglas in mijn woning, kan dat?

Algemeen

Neem contact op met het Klantcontactcentrum van Woonplus:

E-mail: woonplus@woonplus.nl

Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur (010) 20 45 100.

Kan ik een vergoeding voor onderhoudskosten krijgen die ik heb moeten maken?

Algemeen

Wanneer u kosten heeft moeten maken die eigenlijk voor rekening van Woonplus zijn dan beoordeelt de Opzichter of uw aanvraag terecht is. Is dit terecht, dan vergoedt Woonplus de kosten. Woonplus vergoedt in dat geval alleen kosten waarvan u een schriftelijk bewijs heeft, zoals een factuur of betaalbewijs. Stuur deze dus mee bij uw aanvraag.

U ontvangt binnen 2 weken na uw aanvraag een schriftelijke reactie van Woonplus.

 U kunt uw aanvraag sturen naar het Klantcontactcentrum van Woonplus.

E-mail: woonplus@woonplus.nl

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam

Hoeveel kg kan mijn gipsmuur dragen?

Algemeen

Gaat u zware voorwerpen ophangen aan een gipsplaten wand? Breng dan vooraf (bij het plaatsen van de wand) al verstevigingen aan in de muur. Voorwerpen tot zo'n tien kilogram kunt u aan een gipsplaten plafond/muur bevestigen met speciale plafondpluggen. Deze worden ook wel tuimelpluggen genoemd.

Ik wil een regenton in mijn tuin plaatsen. Hoe doe ik dat?

Algemeen

Wilt u een regenton aansluiten? Dan kunt u het beste onderstaande stappen volgen en het filmpje 'regenton aansluiten' bekijken.

 Stap 1: De afstand meten tussen de grond en de regenton

Zorg ervoor dat de regenton waterpas en mooi op de juiste hoogte staat. Meet daarna de afstand tussen de grond en de inlaatopening van de regenton. Soms moet je de voorgevormde opening aan de zijkant van de regenton nog even uitsnijden.

 Stap 2: De regenpijp markeren

Markeer de zojuist gemeten afstand op de regenpijp.

 Stap 3: Een stuk uit de regenpijp zagen

Zaag een stuk van 5 cm uit de regenpijp: 2,5 cm boven en 2,5 onder het markeerpunt. Gebruik voor dit klusje geen ijzerzaag, maar een handzaag. Hiermee maak je een mooie, rechte zaagsnede.

 Stap 4: De vulautomaat plaatsen

Plaats de vulautomaat tussen beide uiteinden van de regenpijp. Je kunt de beugels van de regenpijp tijdelijk losmaken als je er niet makkelijk bij kunt. Let op: lijm de vulautomaat nog niet vast!

 Stap 5: De vulautomaat verbinden

Verbind de vulautomaat met de regenton. Dit doe je met het bijgeleverde afvoerpijpje.

 Stap 6: De aansluitingen demonteren en vastlijmen

Controleer of alles goed in elkaar past. Demonteer nu alle aansluitingen en schuur deze licht op. Lijm de onderdelen tot slot in elkaar met hard PVC-lijm.

Ik wil graag een extra groep (laten) aanbrengen in mijn meterkast. Kan Woonplus dit voor mij doen?

Algemeen

Nee, dit wordt niet door Woonplus gedaan. U kunt wel een Aanvraag toestemming Zelf aan te brengen veranderingen indienen en dit na toestemming zelf door een erkend installateur laten plaatsen. 

Mutatiewerkzaamheden na huisbezoek 1e verhuring

Algemeen

De wijk en buurtbeheerder maakt gebruik van dit kennisbankitem om mutatiewerkzaamheden die nog niet uitgevoerd zijn te melden.