Servicekosten en verzekeringen

Veel gevraagd over Servicekosten en verzekeringen

Binnen welke termijn moet ik op een woning reageren?

Klik op termijn voor het antwoord op de site van Woonnet-Rijnmond.

Waarom zijn mijn servicekosten zo hoog?

Servicekosten 
Alle huurders betalen in hun maandelijkse huur een bedrag voor servicekosten. Dat bijvoorbeeld de glasverzekering, de schoonmaak van het complex en het elektriciteitsverbruik in gemeenschappelijke ruimten. De servicekosten verdelen we over alle huurders van een gebouw..

Soorten servicekosten 
Niet alle huurders betalen evenveel servicekosten. Op de huurspecificatie die u jaarlijks ontvangt, staat voor welke onderdelen u betaalt. Voor de ‘vaste servicekosten’ berekenen we een vast bedrag per jaar. De ‘verrekenbare servicekosten’ hangen af van het gebruik. Deze verrekenen we met het voorschot dat u elke maand met de huur betaalt.

Hoogte servicekosten
De hoogte van de servicekosten worden bepaald door de diensten die aan u geleverd worden en de kosten daarvan.

Wat is de termijn om bezwaar aan te vragen voor afrekening of hoogte van de servicekosten?

 Voor het bezwaar aanmaken tegen de afrekening  of de hoogte van de service kosten geldt geen termijn.

Bij het uitvoeren van onderhoud hebben jullie schade aan mijn woning of spullen veroorzaakt. Hoe kan ik deze schade verhalen?

Is er tijdens werkzaamheden schade veroorzaakt door een van onze vakmannen of een door Woonplus ingeschakeld bedrijf? Dan verzoeken wij u binnen 24 uur contact met ons op te nemen.
Maakt u zo mogelijk foto's, geef een omschrijving van de schade en waaraan en maak een schatting van het schadebedrag. Nadat u de schade bij ons heeft aangemeld nemen contact met u op.

Het melden van schade kan op verschillende manieren:


Online: via het contactformulier van Woonplus.

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam

Waar vind ik de servicekosten waar ik voor betaal?

Een overzicht van de servicekosten die u maandelijks betaalt kunt u op verschillende plekken bekijken:

  • Op de specificatie van uw jaarlijkse huurverhoging
  • Inloggen op Mijn Woonplus onder uw persoonlijke gegevens: klik hier Mijn Woonplus om in te loggen

Heeft Woonplus haar woningen tegen storm- en brandschade verzekerd?

Woonplus heeft voor alle woningen een opstalverzekering afgesloten tegen verschillende soorten schade zoals storm en brand.
Stormschade:

  • Van storm spreken we pas bij windkracht 8 of meer
  • Bij schade aan uw inboedel kunt u alleen bij uw eigen inboedelverzekeraar een claim indienen. De schade aan opstal (onroerende goederen; geen inboedel) wordt natuurlijk wel door Woonplus verholpen.

Ik heb brandschade aan mijn woning. Wat moet ik doen?

Woonplus adviseert al haar huurders een inboedelverzekering af te sluiten.
Een inboedelverzekering is een verzekering waarmee je, zoals de naam het al zegt, schade aan of verlies van je inboedel kunt afdekken Hierbij kun je denken aan schade als gevolg van brand, inbraak, vandalisme of waterschade. Met de term inboedel bedoelen verzekeraars alle roerende zaken die tot je huishouden behoren. Dit zijn dus de spullen die niet vastzitten aan je huis, zoals tafels, stoelen, vloerbedekkingen en uw televisie. Eigenlijk is de inboedel alles wat u bij een eventuele verhuizing mee kunt nemen. Zo hoort uw keuken niet tot de inboedel van het huis, maar al het keukengerei wel.
De klant dient de schade te verhalen bij de eigen inboedelverzekering!


Geen inboedelverzekering betekent dus geen vergoeding bij brand, inbraak, storm- en waterschade. Ook niet door Woonplus!

Meldt uw schade altijd zo snel mogelijk bij uw eigen inboedelverzekering!

Wat is een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren?

Als u een AVP hebt en wel verantwoordelijk/aansprakelijk bent voor schade aan een ander, dan moet U dat geld uit eigen zak betalen. U kunt bijvoorbeeld per ongeluk iemand verwonden. Of eigendommen van uw buren beschadigen. Dan wordt dat best duur. De meeste mensen hebben niet zo veel geld achter de hand. Dat risico kunt u vaak financieel dus niet zelf dragen. Het slachtoffer is er dus de dupe van als u geen AVP heeft of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Ben ik verplicht om een aansprakelijksheidsverzekering af te sluiten?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is geen wettelijk verplichte verzekering. Woonplus is echter van mening dat iedereen een AVP moet hebben.

Wat is mijn kale huur?

De kale huur van uw woning wordt ook wel de netto huur genoemd. Deze kunt u vinden op uw huurspecificatie.