Woningaanbieding

Veel gevraagd over Woningaanbieding

Ik wil een huurspecificatie ontvangen. Kunnen jullie mij deze toesturen?

Een huurspecifiacatie kunt u opvragen in uw account van Mijn Woonplus.

Klik op Mijn Woonplus om in te loggen.


Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze Klantenservice:

Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100.

Ik heb een woning aangeboden gekregen. Welke gegevens moet ik opsturen?

Woonplus Schiedam stelt een aantal voorwaarden bij het aanbieden van een woning.

Om te bepalen of u voldoet aan deze voorwaarden, hebben we de volgende documenten nodig. We hebben ze nodig van uzelf, eventuele partner en alle overige mee verhuizende personen vanaf 18 jaar (van inwonende kinderen zijn geen gegevens nodig). U kunt deze uploaden op uw persoonlijke digitale account op Woonnet Rijnmond.

1. Een geldig legitimatiebewijs zoals een paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning;
2. Bewijs van inkomen, dit kunt u aantonen met:
A. een originele inkomensverklaring van de belastingdienst (2019-2020). U kunt deze gratis opvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543. Of klik op inkomensverklaring aanvragen belastingdienst
B. uw definitieve aanslag inkomstenbelasting (2019-2020;
Óók als er geen inkomen is of geen aangifte gedaan is, is een inkomensverklaring of aanslag verplicht!
3. Een recent (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel Basisregistratie personen (BRP) met historische adresgegevens. U kunt deze aanvragen bij uw gemeente. In dit uittreksel moet het volgende staan:

 • Naam, Adres en Woonplaats
 • geboortedatum/ -plaats
 • burgerlijke staat
 • datum inschrijving op uw huidige adres
 • uw historische adresgegevens (alle adressen waar u heeft gewoond)
 • en de namen van uw gezinsleden/ personen die op het zelfde adres staan ingeschreven (met geboortedatum). Dit document is niet nodig wanneer u in Schiedam staat ingeschreven, tenzij u hier als geheim staat geregistreerd.

4. Drie recente (maand)loonstroken en/of uitkering specificaties. Bijzondere situaties:

 • U bent zelfstandig ondernemer: een winst- en verliesrekening/ resultatenrekening van het voorgaande jaar, opgesteld en ondertekend door een geregistreerd accountant of boekhouder met een stempel/ handtekening én een uittreksel KvK.
 • U bent student: een verklaring Bewijs ontvangst studiefinanciering DUO (deze wordt jaarlijks aan u verstrekt);

5. Woont u in een huurwoning?
Dan hebben wij een getekende/ gestempelde verhuurdersverklaring nodig. Deze kunt u opvragen bij uw huidige verhuurder en mag maximaal 3 maanden oud zijn. In de verhuurdersverklaring staat onder andere vermeld sinds wanneer u de woning huurt. Ook staat hierin van wie u de woning huurt. De hoogte van de huur staat erin. Of u de huur op tijd heeft voldaan. En of er in het verleden overlast/ wanprestatie is geregistreerd.
Als u nu al een huurder van Woonplus Schiedam bent, is de verhuurdersverklaring niet nodig;

6. Zoekt u een woning vanwege een echtscheiding of relatie eindiging?
Dan hebben wij de 1ste pagina van de beschikking van de rechtbank (definitieve uitspraak van de rechter) nodig.
Is er nog geen definitieve uitspraak? Dan moet u van zowel uzelf als uw huidige echtgenoot alle genoemde documenten ter toetsing aan te leveren.

7. Staat u onder bewindvoering? Dan is een uitspraak van de rechtbank nodig. Ook zijn gegevens van de bewindvoerder (zoals naam, e-mail/ telefoonnummer etc.) nodig. Ook hebben we een toestemming van de bewindvoerder nodig. Hierop staat dat akkoord wordt gegaan met verhuizing naar het nieuwe adres.

Let op!
Voor het aanbieden van een woning controleren wij in uw digitale dossier of de juiste documenten aanwezig zijn. Als uw dossier niet compleet is of foute gegevens bevat, ontvangt u geen aanbieding. Wij bieden dan de woning aan de volgende kandidaat huurder aan.

Ik heb vragen over de aangeboden woning. Waar kan ik terecht?

Hiervoor kunt u contact opnemen met uw Woonmakelaar

U kunt ook contact opnemen met de afdeling Klantenservice:

Online: klik op het contactformulier van Woonplus

Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur (010) 20 45 100.

 

Ik heb een woning aangeboden gekregen. Hoe snel moet ik laten weten of ik de woning wil huren?

U beslist tijdens de bezichtiging of u de woning wel of niet accepteert.

Welke documenten heb ik nodig om in aanmerking te komen voor een woning?

Om in aanmerking te komen voor een woning heeft Woonplus Schiedam onderstaande documenten van uzelf, eventueel partner en alle overige meeverhuizende personen vanaf 18 jaar (van inwonende kinderen zijn geen gegevens nodig) nodig:

1. Een geldig legitimatiebewijs zoals een paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning;

2. Bewijs van inkomen , dit kunt u aantonen met:

 • een originele inkomensverklaring van de belastingdienst

U kunt deze gratis opvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543 of klik op  (inkomensverklaring belastingdienst).  

 • uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2019-2020; als er geen inkomen is of geen aangifte gedaan is, is een inkomensverklaring of aanslag verplicht!

3. Een recent (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel Basisregistratie personen (BRP) met historische adresgegevens.

U kunt deze aanvragen bij uw gemeente. In dit uittreksel moet het volgende staan:

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum/ -plaats
 • burgerlijke staat
 • datum inschrijving op uw huidige adres
 • uw historische adresgegevens (alle adressen waar u heeft gewoond)
 • en de namen van uw gezinsleden/ personen die op het zelfde adres staan ingeschreven (met geboortedatum). Dit document is niet nodig wanneer u in Schiedam staat ingeschreven, tenzij u hier als geheim staat geregistreerd;

4. Drie recente (maand)loonstroken en/of uitkering specificaties.
Bijzondere situaties:

 • U bent zelfstandig ondernemer:
 • Een prognose ondernemersinkomen van het huidige jaar conform dit model: Klik hier voor het model prognose ondernemersinkomen huidige jaar. Dit model dient opgesteld en ondertekend te worden door een geregistreerd accountant of boekhouder met een stempel/handtekening én een uittreksel KvK.
 • Of een winst- en verliesrekening/ resultatenrekening van het voorgaande jaar, waarin het fiscaal inkomen uit onderneming is vermeld, opgesteld en ondertekend door een geregistreerd accountant of boekhouder met een stempel/ handtekening én een uittreksel KvK.
 • U bent student: een verklaring Bewijs ontvangst studiefinanciering DUO (deze wordt jaarlijks aan u verstrekt);

5. Woont u in een huurwoning?

Dan hebben wij een getekende/ gestempelde verhuurdersverklaring nodig. Deze kunt u opvragen bij uw huidige verhuurder en mag maximaal 3 maanden oud zijn. In de verhuurdersverklaring staat onder andere vermeld sinds wanneer u de woning huurt, van wie u de woning huurt, de hoogte van de huur, of u de huur op tijd heeft voldaan en of er in het verleden overlast/ wanprestatie is geregistreerd. Als u nu al een huurder van Woonplus Schiedam bent, is de verhuurdersverklaring niet nodig;

6. Zoekt u een woning vanwege een echtscheiding of relatiebeëindiging? Dan hebben wij de 1ste pagina van de beschikking van de rechtbank (definitieve uitspraak van de rechter) nodig. Is er nog geen definitieve uitspraak, dan dient u van zowel uzelf als uw huidige echtgeno(o)t(t)e alle genoemde documenten ter toetsing aan te leveren.

7. Staat u onder bewindvoering? Dan is een uitspraak van de rechtbank nodig, gegevens van de bewindvoerder (naam, e-mail/ telefoonnummer etc.) en toestemming van de bewindvoerder waarop staat dat akkoord wordt gegaan met verhuizing naar het specifieke adres. 

Ik heb een mail ontvangen dat een document ontbreekt in mijn woonpas. Welk document mist er dan?

U kunt hierover contact opnemen met de klantenservice van Woonplus.


Online: klik op het contactformulier van Woonplus
Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100

Hoe vinden bezichtigingen plaats in deze tijden van COVID-19 (Corona) ?

De bezichtigingen vinden 1 op 1 plaats met de woonmakelaar in de woning. Hiervoor ontvangt de potentiƫle huurder van tevoren een uitnodiging.

Kan ik een woning bij woonplus huren zonder tussenkomst van Woonnet Rijnmond?

Nee dit is niet mogelijk voor sociale huur woningen.

Ik wil mijn adresgegevens wijzigen in Woonnet Rijnmond. Wat moet ik doen?

Klik op voor de site van Woonnet Rijnmond.

Let op! Een adreswijziging heeft consequenties voor uw inschrijfduur bij Woonet Rijnmond.

Ik heb gehoord dat er woningen vrijkomen. Kan ik me daar alvast voor inschrijven?

Nee, alle woningen worden via de website van Woonnet-Rijnmond aangeboden. Via deze site kunt u ook reageren.

 Klik hier voor de aangeboden woningen op Woonnet-Rijmond .