Sleutels inleveren

Veel gevraagd over Sleutels inleveren

Wanneer lever ik mijn sleutels in?

Algemeen

Bij de eindinspectie levert u de sleutels in bij de Woonmakelaar. U kunt ook iemand machtigen om bij de eindinspectie aanwezig te zijn en de sleutels voor u in te leveren. Diegene moet een schriftelijke machtiging en een legitimatiebewijs meenemen. Ook moet deze persoon voor de oplevering van de woning aan Woonplus tekenen. Let op: Als u de sleutels niet op de datum van de huurbeëindiging hebt ingeleverd, brengt Woonplus u de kosten in rekening. Dit houdt onder meer in dat wij dan het recht hebben om, zonder voorafgaande waarschuwing, het gehuurde (inclusief alle op dat moment aanwezige goederen) te ontruimen. Nadat u de sleutels heeft ingeleverd kunt u geen werkzaamheden in de woning meer verrichten.

Ook alle tags moeten worden ingeleverd tezamen met de overige sleutels van de woning. Als u de sleutels niet op de datum van de huurbeëindiging hebt ingeleverd, brengt Woonplus u de kosten voor nieuwe sleutels in rekening.

Mijn woning is in beslag genomen maar er staan nog spullen in, is het mogelijk om nog toegang te krijgen tot de woning?

Algemeen

U kunt hierover contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Woonplus.

E-mail: woonplus@woonplus.nl

Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100

Wanneer en waar lever ik mijn garage sleutels in nadat ik de huur van de garage heb opgezegd?

Algemeen

U kunt nadat u de huuropzegging voor de garage heeft gedaan de sleutels inleveren bij de receptie van Woonplus. Na inlevering van de sleutels zal een medewerker van de afdeling Huur en Verkoop de garage controleren en indien nodig contact met u opnemen.