Afdeling Personeel & Organisatie

­

Afdeling Personeel & Organisatie

Bij de afdeling Personeel & Organisatie werken we met z’n vieren. Dit is inclusief de salarisadministratie. Met het continue optimaliseren van ons personeelsbeleid willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de plannen van de organisatie. 

Woonplus is een dynamische organisatie in een dynamische omgeving. Veranderingen volgen elkaar snel op. Om met alle ontwikkelingen mee te kunnen gaan investeren we op verschillende manieren in onze medewerkers. Het programma Talentontwikkeling (TOP) is hier een voorbeeld van. Het TOP bestaat uit trainingsmodules, zoals ‘Communicatie & samenwerking’, ‘Gesprekken voeren met je leidinggevende en ‘Het organiseren van je eigen werk’. De modules zijn ontwikkeld in samenwerking met een extern bureau. De trainingen worden gegeven door een externe trainer en een medewerker. Zo maken we steeds meer gebruik van de kennis die er binnen de organisatie is.

Ontwikkeling wordt ook gestimuleerd vanuit de CAO Woondiensten. Woonplus biedt dan ook veel gelegenheid om opleidingen, cursussen of trainingen te volgen. De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen is één van de elementen die goed scoort in de medewerkerstevredenheidsonderzoeken van de afgelopen jaren en de exitinterviews die we met vertrekkende medewerkers houden.  

Op verschillende punten is er in de nieuwe CAO meer ruimte voor invulling op werkgeversniveau. Woonplus kent daarom ook diverse bedrijfseigenregelingen (BER). Meer hierover is te vinden onder  Arbeidsvoorwaarden.

­
­